História Slanej Vody

DSC_3047Pramene Slanej vody nachádzajúce sa na úpätí Babej hory boli známe už v 16. storočí. Od roku 1 564 sa v listinách spomína osada Slanica, nazvaná podľa Slaného potoka, pri ktorom bola založená a ktorý má meno podľa slávných prameňov vytekajúcich spod Babej hory.

sl vodaObyvateľstvo už oddávna používalo vodu týchto prameňov na varenie namiesto soli. Prvé chemické rozbory minerálnych prameňov sa v Oravskej Polhore však robili až v 2. polovici 18. storočia, až roku 1 856 sa tamojšia slaná voda skúmala a oficiálne uznala za liečivú a vhodnú na kupeľné využitie. Na základe tohto priaznivého rozboru sa v roku 1 856 podujal František Skyčák zriadiť pri Oravskej Polhore kúpele.