Liečivé pramene

Slaná voda ako liečivý prameň

Na úpätí Babej hory sa nachádza niekoľko prírodných pozoruhodností, medzi ktoré určite patrí prameň liečivej jódo – brómovej vody s vysokým obsahom soli, vďaka čomu dostala táto oblasť aj názov „Slaná voda“. Neďaleké rašelinisko návštevníkovi umožní aspoň na chvíľu nazrieť do tajuplného sveta vresovísk plného vzácnych živočíchov a rastlín. Prítomnosť vzácnej liečivej vody podnietila v 19. storočí ku vzniku rozsiahleho komplexu kúpeľov, ktoré však boli neskôr zničené.

Slaná voda je názov unikátneho minerálneho prameňa na Hornej Orave.

Soľanka preto patrí k našim najhodnotnejším známym jódovým liečivým vodám.

Už v minulosti sa tu začali liečiť viaceré choroby: štítna žľaza, ženské, kožné, žalúdočné a črevné choroby, cukrovka, tuberkulóza kostí a katary hrdla.

„O Leninovi neviem, nebývam tu tak dlho, ale tá voda bola dobrá na kloktanie. Pomáhala na boľavé hrdlo, na kožné vyrážky a môjmu bratrancovi aj na boľavé koleno,“ tvrdil muž, ktorý býva neďaleko prameňa.